Ynskjer du kjøpe leilegheit?

74 leilegheiter med parkeringskjellar.
Frå 60 m2 - 108 m2
I lia over Helgatun Fjellpensjonat
"Ski in-ski out" i Myrkdalen.

Kontakt oss

Sjå i prospektet

74 leilegheiter med parkeringskjellar.
Prospektet frå vår meklar Kaland & Partners er lagt ut.

Bla i prospekt

Leilegheitsveljar

Kontakt MEKLAR

Bjørnar Berg

Eigedomsmeklar, Kaland & Partners

Telefon 488 88 468
bb@kapa.no

cross